Narracja utworu, język, obrazowanie
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Sposób opowiadania Reja w Żywocie... jest przede wszystkim plastyczny, żywy, obrazowy, skupia się na szczególe. Może to być szczegół krajobrazu wiejskiego, przedmiot czynności codziennej, element domu, ogrodu, wygląd lub charakter ludzki, szczegół pojęciowy lub konkret postawy czy przykład zdarzenia. Rozważania pisarza nie mają charakteru uogólniającego, chociaż pokazanie wzoru szlachcica służy naśladowaniu go przez różnych czytelników. Nie zapominajmy, że księga była ważnym elementem w odrodzeniowym kształtowaniu się etykiety szlacheckiej i kreowaniu postaw w ogóle w kulturze polskiej. Takie metody pisarskie wynikają z doświadczeń samego Reja-szlachcica oraz z jego oczytania i świadomości poziomu kultury oraz potrzeb renesansowej społeczności polskiej.

Żywot... nazywany jest encyklopedią spraw gospodarczo-towarzyskich. Rej ujawnia się w utworze jako moralista i realista. Odtwarzanie przykładów z życia, konkretów rzeczywistości odwołuje się do zmysłów czytelnika. Rej posługuje się zapachem, smakiem, dotykiem, wzrokiem, słuchem. Obrazowość polega również na poruszeniu zmysłów u czytelnika Rejowego dzieła. Wiele jest w utworze portretów i opisów typów zachowań, m.in. portret pijanicy z księgi II czy sylwetka osoby nieustannie przeklinającej, również z tej księgi. Autor posługuje się sprawnie stylizacją i opisem psychologicznym. Język Reja czerpie głównie z mowy potocznej, gdyż autor uważa za najpiękniejszą polszczyznę żywą, mówioną, zrozumiałą dla ówczesnej szlachty i dworu. Czasem zauważyć można styl kaznodziejski, styl przysłów, styl biblijny. Nie obce są pisarzowi takie środki artystyczne, jak: porównanie, uosobienie, metafora, alegoria. Charakterystyczne w języku Żywota są także zdrobnienia: rzodkieweczki, ogóreczki, rzeżuszka, czeladka, żonka, żoneczka, pniaczek, kamyczek itp. Służą one podkreśleniu afirmacji życia i wsi, pomnożeniu wszechobecnej radości, przybliżeniu czytelnikowi opisywanego świata.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem - streszczenie
2  Arkadyjski obraz wsi w Żywocie człowieka poczciwego
3  Źwierzyniec - wiadomości wstępneKomentarze
artykuł / utwór: Narracja utworu, język, obrazowanie    Tagi: