Bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1. Jakub Z. Lichański, Wstęp. Fraszki z tłustą gębą, [w:] Mikołaj Rej, Utwory rubaszne, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Książka-Ruch, Białystok 1981.
2. Julian Krzyżanowski, Wstęp, [w:] Mikołaj Rej, Figliki, oprac. Maria Bokszczanin, PIW, Warszawa 1974.
3. Julian Krzyżanowski, Wstęp, [w:] Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, Biblioteka Narodowa.
4. Kazimierz Budzyk, Wstęp. Rozważnym upominaniem swym ludzi przestrzegał..., [w:] Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja, oprac. Antonina Jelicz, PIW, Warszawa 1953.
5. Aleksander Wilkoń, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
6. Julian Krzyżanowski, hasło Odrodzenie w aneksie Literatura polska. Epoki, [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, tom 2, red. nacz. Artur Hutnikiewicz i Andrzej Lam, PWN, Warszawa 2003.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Etos pracy w Żywocie człowieka poczciwego
2  Żywot człowieka poczciwego - streszczenie
3  Baba, co w Pasyją płakała - omówienieKomentarze
artykuł / utwór: Bibliografia    Tagi: